Fakta om Events4all

Events4all Startet i 2014.

 

  • Personerne bag

Vi ser ofte Team-building og events af en meget ringe karakter. Folkene bag er ofte unge og slet ikke uddannet til den opgave det er at levere varen til kunden. Vi syntes det er vigtigt med en god kombination af praktisk kunnen og den teoretiske “know how” der ligger bag det at arbejde og skulle udvikle mennesker.

Mange af vores instruktører er uddannet og/eller har arbejdet rundt om i verdenen, hvilket giver en bred forståelse af kulture såvel som individ. Uddannelserne spænder over Adventure education, River Rafting guides, ATV instructor, mm.  

  • Bag om logoet.

Logoet handler ikke om militæret, men deriblandt repræsentere det den opadgående og voksende udvikling som vi ser i de mennesker vi arbejder med. Man starter på bunden hvor man har et solidt fundament og nogle fasttømrede vaner, og bevæger sig derefter op til nye højder for ens udvikling. 

Grunden til netop fire vinkler, er fordi tallet fire ofte er forbundet med udvikling. David Kolb’s læringscirkel indeholder netop fire elementer som skal til for et menneske kan gøre sig erfaringer og indarbejde denne i sin dagligdag.

Netop:

Konkrete erfaringer. (Praktiske tilpassede øvelser)

Reflekterende observationer. (Debriefing)

Abstrakt forståelse. (Fælles kommunikation om øvelsen, “hvad gik godt?, hvad kan gøres bedre?”)

Aktiv Eksperimenterende. (At tage den nye viden med videre for at kunne løse nye opgaver bedre)